Sök projektmedelBeviljade Projekt | Projekt i urval
 

Projektnamn: Polackens hjortron Thailändarens sylt
Konstnär: Margareta Klingberg 
År: 2018

Projektet har genomförts och slutprodukten, hjortronsylt och lingonsylt av hög etisk kvalité, har saluförts i en rad konstsammanhang och på olika platser i Sverige. Under projektets gång har det döpts om till Solidarisk sylt. Den ursprungliga tanken är densamma. Att inhandla råvaran direkt från bärplockare och betala ett så högt kilopris som möjligt. Att betala ett pris som med god marginal överstiger de aktuella dagspriserna för vilda skogsbär. Och att saluföra sylt av hög kvalité till det höga kilopris, som produkten är värd.

Sylten har saluförts som mathantverk. Med den förädlade råvaran har jag kunnat påminna om de kvalitativa och ekonomiska värden, som skapas av gästarbetande bärplockarna. Jag har kunnat skapa en förbindelse till de människor som, ofta osynliga, återkommande arbetar i norrländska skogar några få månader om året. Projektet har löpt samtidigt med mitt större konstnärliga projekt Mellan risfält oh bärmarker och mitt pågående arbetet med att ge ut en fotobok med text om arbetsmigrationen till Norrlands inland. I flera fall har jag kunnat visa bilder av de bärplockare jag haft att göra med samtidigt som jag saluför sylt av bär de plockat.

Ändrade och nya förutsättningar
Under hand har förutsättningarna för att köpa råvaran bär direkt av thailändska bärplockare ändrats. De är numera oftast anställda och bundna av kontrakt till bestämda arbetsgivare till vilka de är förpliktade att leverera bär. Att ingripa i denna kedja skulle kunna vålla mer skada än nytta. Däremot har jag kunnat köpa bär av en ny kategori i bärskogen, asylsökande från  Afghanistan, som hittat den traditionella födkroken bärplockning. De hjortronplockande polska medborgare jag har kontakt med är frigående frilansare som kan sälja till vem de vill. Jag har stadigt kunnat köpa bär av dem och överbjuda de lokala uppköparna. Hjortron har högt värde, god hållbarhet och är mindre arbetskrävande för den som kokar sylten. Jag kommer att fortsätta med denna handel så länge de polska plockarna levererar.

Jag vill nämna att projektet kom till särskild nytta efter den uppmärksammade strejken bland anställda i företaget Lomsjö bär i Åsele 2010. Året därpå återkom några av de drabbade plockarna, som detta år gjorde sig skuldfria och lyckades tjäna bra. I en överenskommelse med deras arbetsgivare kunde jag köpa bär av dem, därefter koka och sälja sylt och betala dem både för råvaran och för den sålda sylten. Asylsökande afghanska kvinnor har både velat plocka och rensa lingon, vilket jag kunnat betala för.

Solidarisk sylt av hjortron och lingon har hittills sålts i följande sammanhang:

Mindepartementet, Kungliga konsthögskolan, Stockholm 2011. Lingonen var plockade av tidigare anställda hos Lomsjö bär.
Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad, ÖKKV, medlemsutställningar 2012 och 2017.
Julmarknader hos Stiftelsen ateljéhus, Stockholm, 2013, 2014, 2015.
Örnsköldsviks museum, FAS ´Goes North, med Fiber Art Sweden 2014
Konst för alla, Husumgården, Husum /Folkets hus och parker 2018. Råvaran lingon plockad av asylsökande afghanska kvinnir,
Konstrunda i Anundsjö, 1 maj 2018. Jag kommer att delta med både bilder och sylt.
Y-salongen och AC-salongen, två regionala mönstringar av samtidskonst, har refuserat mina ansökningar att delta 2012 och 2013.

Sammanfattning
Jag har kunnat köpa bär av tillresta bärplockare och hålla de högre priser jag eftersträvat.
Jag har köpt små mängder men ändå kunnat öka deras dagsförtjänster och intäkter över det förväntade. Projektets pengar har tillfallit bärplockare.

Med mina arbetsinsatser har jag förädlat råvaran och kunnat ta ett högt kilopris. Som jämförelse brukar jag hålla samma kilopris som sylten som säljs på NK i Stockholm. Pengar från försäljningen har återinvesterats i råvara och nya glasburkar. Min egen förtjänst har varit låg. Men jag har varit en länk mellan plockarna till en marknad bortom deras räckhåll. Jag kan i varje nytt sammanhang tala för varan, påminna om plockarnas villkor och deras sak. Jag uppehåller intresset kring ämnet migrerande bärplockare under andra tider på året än när verksamheten pågår. Sylten är ett bra komplement till mina bilder fån fältet och den kommande boken.

14 april 2018

Margareta Klingberg