Sök projektmedelBeviljade Projekt | Projekt i urval
 
Projektnamn: Varandet, kroppen och rörelsen som strategi
Konstnär: Elin Ståhl 
År: 2019

Varandet kroppen och rörelsen som strategi from Elin Ståhl on Vimeo

IDÉ

En workshopsserie med en meditativ ingång till skapande samtal inifrån kroppen, tystnaden, lyssnandet och rörelsen genom zenkalligrafi. Att utforska varandet i processen och ickevetandet är centralt samt en ny ingång till skapande.

MÅLGRUPPEN är konstnärer som vill utveckla sitt konstnärskap i ett processarbete i dialog med andra konstnärer.

PROJEKTBESKRIVNING

Under våren 2019 genomförs en workshopserie med fem träffar, en gång månaden, två timmar/gång under handledning av konstnären Elin Ståhl.

Under träffarna arbetar vi med Zenkalligrafi: I tystnad samlar vi oss genom att fokusera på kroppens avspändhet och andningen. Penselföringen utgår från kroppens-handens rörelse i ett spontant penseldrag. Genom meditation möter vi oss själva. Fokus kommer att vara på andningen tystnaden och lyssnandet inåt. Vi släpper föreställningar om vad som ska komma. I tystnaden bär vi med oss stillheten till rörelsen när vi sen jobbar med kalligrafi. Att öppna upp för det som vi inte vet om oss själva, en ny dimension som vi kan samtala om efteråt. Ett utforskande, icke intellektuellt tänkande och en förutsättningslös ingång.

Vi avslutar träffarna med samtal /dialog. Samtalet är centralt utifrån konstnärliga processer, upplevelser, insikter. Det handlar om oss själva utifrån det som kommer i ögonblicket, inte uttänkt i förväg. Kanske plötsligt visar sig något nytt oväntat. Lyssnandet på varandra är centralt.

Den sista träffen blir en workshop med konstnären och kalligrafen Hiroko Kimura från Stockholm. Denna workshop är öppen även för de som inte deltagit i de tidigare träffarna.

OM WORKSHOPSLEDARNA

Elin Ståhl, konstnär, har utövat zenmeditation sen slutet av 1970 talet och har undervisat 15 år i grupper. Har gått zenkalligrafi hos Hiroko Kimura i Stockholm.

Hiroko Kimura, konstnär och kalligraf. Kom till Sverige 1978 för att undervisa i kalligrafi vid Stockholms universitet. Vid 82 års ålder fortsätter hon att undervisa och utöva sin konst.

SÖKT BELOPP KC Nord: 20 000 kr