Läs KC´s remissvar till Kulturdepartementets konstnärspolitiska utredningen ( pdf ) >>

Läs sedan också det Konstnärspolitiska utredningens betänkande som fått rubriken:  Konstnär – oavsett villkor?
”Konstnärspolitiska utredningen redovisar i sitt betänkande Konstnär – oavsett villkor? förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja konstnärsyrket.” ( pdf 6Mb ) >>