“Krisstipendium 2” kan sökas av yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, fotografi, musik, teater, film, dans och cirkus. Syftet är att stödja yrkesverksamma kreatörer med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medfört.

Till ansökan