Plats: online
Datum: 16/11, 23/11, 30/11 2021 (heldagar)
Kursledare: Svante Larsson
Nivå: Nybörjare
Deltagare: max 15 st.

Anmälan: Anmäl dig till kursen här! För anmälan krävs medlemskap i en av Konstnärscentrum regionala föreningar.

Vikten av att kunna dokumentera dina verk på ett bra sätt går inte att överskatta och många väljer nu att dokumentera skulptur, installationer eller utställningar med video i tillägg till foto. Det här är en kurs som anpassas till din nivå och till din egen utrustning. Du behöver ha en kamera och en dator. Allt från en avancerad videokamera till en vanlig enkel mobilkamera fungerar bra. Kursen genomförs med mötesverktyget Zoom och det innebär att alla möten och föreläsningar sker online. (Du får en länk till din e-post inför varje möte.) 

Läs igenom all information här innan du anmäler dig och försäkra dig om att du kommer kunna vara med under alla tre kursdagarna. Du behöver boka in heldagar klockan 09:00-15:30 den 16, 23 och den 30 november. Observera att du även behöver avsätta tid för arbete med uppgifter utanför schemalagd kurstid.

Kursen är upplagd på följande sätt:

 

Dag 1 – Ljus & kamera

 

Dag 2 – Filmning och Videoredigering

 

Dag 3 – Videoexport för olika användningsområden / publicering 

 

Kursledare Svante Larsson är konstnär och fotohistoriker. Han var tidigare ansvarig lektor för kursen Fotografins och videokonstens historia på Konstfack. Svante Larsson är medlem i redaktionen för tidskriften Verk och driver företaget Kornskarpt.

Till kursen följer ett enkelt kurskompendium med information knuten till de olika kursdagarnas innehåll. Mellan de olika tillfällena har deltagarna fått hemuppgifter som vi går igenom tillsammans nästa gång för att de ska kunna lära sig av varandras olika förutsättningar och erfarenheter.

Innan kursstart skickas ett formulär med förkunskapsfrågor ut till deltagarna att svara på innan kursstart så vi kan bedöma nivån på de olika deltagarna. Deltagarna får också inför kursen förslag på var de kan köpa utrustning som håller tillräckliga kvalitetskrav för dokumentation, t ex på Kjell&co, Clas Ohlson o liknande.